Általános Szerződési Feltételek

Jelen Jogi Nyilatkozat kiterjed a https://ladylikeimage.hu/ domain név összes aloldalára és összes aldomain nevére, valamint az aldomainek aloldalaira, és az említett oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra. A Jogi Nyilatkozat érvényes 2022 június 1-től visszavonásig. Horváth Zsófia Anita e.v. fenntartja magának a jogot a Jogi Nyilatkozat előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.
A honlap üzemeltetője:
Név: Horváth Zsófia Anita e.v., Cím: 2800 Tatabánya, Boróka u. 4/3., Képviseli: Horváth Zsófia Anita, Adószám: […], Nyilvántartási szám: […], Bankszámlaszám: 11773401-01282489, Domain regisztrátor és a honlap tartalmáért felelős személy: Horváth Zsófia Anita, Adatkezelés nyilvántartási szám: […]. Kapcsolat: E-mail cím: ladylike@ladylikeimage.hu, Telefonszám: +36 20 536 1187.

A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatáson keresztül hatékony, közvetlenül alkalmazható személyes tanácsadást és egyéb, tanácsadás témájához kapcsolódó anyagokat oszt meg a Szolgáltatás igénybevevőjével (a továbbiakban: „Ügyfél”). Az ügyfél időpontfoglalásával szándékát fejezi ki az általa kiválasztott szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatások listája megtalálható az “Imázstanácsadás” és a “Személyi styling” menüpontok alatt.
A szolgáltatás lemondása
Amennyiben az ügyfél az általa lefoglalt időpontban a személyes szolgáltatás megbeszélt helyén nem jelenik meg, és a szolgáltatást a megbeszélt időpont előtt 48 órával nem mondja le, tudomásul veszi, hogy a szolgáltató (Horváth Zsófia Anita) részére a tervezett szolgáltatás díjának 50%-át köteles megfizetni “foglalási költség” címén.
Amennyiben a 48 órán belüli lemondás vis mayor esemény miatt következik be (pl. súlyos betegség, baleset, előre nem látható természeti katasztrófa) amelyet az ügyfél személyiségi jogait nem sértően képes igazolni, úgy az ügyfél mentesül a “foglalási költség” megfizetése alól.

Szerzői jogok

A honlap, a honlapon található anyagok, könyvek, a küldött hírlevelek (továbbiakban: Művek) szerzője (továbbiakban: Szerző): Horváth Zsófia Anita. A termék szerzői jogvédelem alatt áll, jogtulajdonos Horváth Zsófia Anita e.v. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni saját hasonló terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni. Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, visszaélés, továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértést elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult, a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni a Jogtulajdonosnak.
A Művek teljes szöveges és grafikus tartalma együtt és részleteiben is, szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján). A Művekhez tartozó valamennyi jog a Szerző által fenntartott. A Művek nem módosíthatók, nem dolgozhatók át és nem készíthető belőlük más mű (származékos mű), illetve más művel nem kapcsolhatók össze. A Művek kereskedelmi, illetve üzleti célú felhasználása a felhasználási formától és módtól függetlenül tilos. A Művekből idézni csak a szerző és a forrás pontos megjelölésével és a Szerző írásos engedélyével lehet. A jelen nyilatkozatban írt felhasználási rendelkezéseket megsértők polgári és büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

Az oldal látogatása, a művek olvasása

A honlap látogatója tudomásul veszi, valamint a honlap és az ott található szolgáltatások használatával, igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek során és ebben a vonatkozásban a látogató Horváth Zsófia Anita e.v. ügyfelének tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság által forgalmazott termékeknek, vagy nyújtott szolgáltatásoknak nem vásárlója. A honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja.

Változtatás joga és felelősség kizárása

A Művekben található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát Szerző fenntartja. A Szerző nem garantálja, bár törekszik rá, hogy a Művekben naprakész információk szerepeljenek. A Művekben található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szerző tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Művek olvasóinak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az általuk követendőnek ítélt gondolatok saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. A Szerző kizár a Művek felhasználásából eredő, mindennemű – különösen a felhasználó által elért eredményből, vagy az elérni kívánt eredmény elmaradásából eredő kockázatokért és következményekért való – felelősséget.

Vásárlás, megrendelés

A honlap bármely időpont foglalási űrlapjának kitöltésével és a foglalás, vagy foglalás véglegesítése gomb lenyomásával a Megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A honlapon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A Megrendelő a megrendelési űrlap oldalán lévő összes információt és feltételt a megrendelési űrlapon található megrendelés, vagy megrendelés véglegesítése gomb megnyomásával önmagára nézve kifejezetten kötelezőnek ismeri el.

Végfelhasználói szerződés

A kiválasztott szolgáltatás megrendelését követően Szolgáltató emailben értesíti Megrendelőt a megrendelés fogadásáról. A szerződést a rendelés leadásával Horváth Zsófia Anita e.v. (adószám: […], nyilvántartási szám: […]) és Megrendelő között jön létre. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, alanyi mentesség miatt ÁFA-t nem tartalmaz. A megrendelés után a számlát a teljes összegről Szolgáltató 4-8 munkanapon belül elektronikus úton emailben küldi Megrendelő részére. A https://ladylikeimage.hu/ honlap-rendszer bármely megrendelési űrlapjának kitöltésével és a megrendelés gomb lenyomásával a felhasználót fizetési kötelezettség terheli.

Fizetési feltételek

https://ladylikeimage.hu/ honlapon az alábbi fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre:
Banki utalás:
A megrendelést követően egy megrendelés utáni visszaigazoló emailben küldjük el a fizetés pontos adatait. Az időpontfoglalás kizárólag a szolgáltatás pontos összegének beérkezése után tekinthető érvényesnek, amiről emailben értesítjük.
Utalási adatok:
Bankszámlaszám: 11773401-01282489
Számlavezető bank: OTP Bank
Név: Horváth Zsófia Anita

Az elállás joga

A Megrendelő jogosult a vásárlástól 14 napon belül elállni a megrendelt szolgáltatás igénybevételétől. Ez esetben a Megrendelő 14 napon belül visszakapja a termék árának teljes összegét. A Megrendelő elveszti az elállás jogát, amennyiben igénybe vette a megrendelt szolgáltatást (Lásd: 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5§ d, bekezdés).

Kedvezmények

Horváth Zsófia Anita e.v. fenntartja magának a jogot, hogy időről időre az általa forgalmazott termékekre és szolgáltatásokra árengedményt vagy más akciót, kedvezményt biztosítson. A kedvezmények más kedvezményekkel nem összevonhatók, és visszamenőleg nem érvényesek. A megrendelő tudomásul veszi, hogy az általa megvásárolt termék esetleges jövőbeni akciója esetén számára kompenzáció, egyéb juttatás, kedvezmény nem jár. A megrendelő az aktuális feltételekkel vásárolja meg az adott terméket, szolgáltatást. Horváth Zsófia Anita e.v. fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben ügyfeleinek ajándékba adjon terméket, vagy szolgáltatást. Az ügyfelek, megrendelők nem élhetnek panasszal, jogorvoslattal, vagy pénz-visszatérítési kérelemmel olyan esetben, ha olyan terméket, szolgáltatást kapnak ajándékba, melyet előzőleg már megvásároltak. Az ajándékok nem válthatók pénzre.

Garancia, jótállás

Az oldalon megvásárolható szolgáltatásokra a Szolgáltató 3 naptári nap elégedettségi garanciát vállal. Ha a Megrendelő elégedetlen az igénybevett szolgáltatással és ezt a szolgáltatás időpontját követő 3 naptári napon belül írásban jelzi a Szolgáltató felé, úgy a Szolgáltató 100%-ban visszafizeti a Megrendelőnek a szóban forgó szolgáltatás vételárát.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Horváth Zsófia Anita s. k.